Rok 2018

 

Bojovka na Novém Světě - 5.6. 2018
Poslední bojovka v letošním školním roce - tentokrát po stopách Kryštofa Kolumba - zdárně jsme našli i poklad.....

 

Příběh HRUSIC aneb HRUSICKÉ Ladění 26.-27.5. 2018
Jarní projek v Hrusicích.

 

PŘÍBĚHY PRAHY aneb TRADICE ČESKÉHO JARA 8.4.
Další z výprav za odhalováním minulosti - tentokrát nejen Prahy, ale českých zemí. Připoměly jsme si dávné tradice a zvyky, které v českých zemích provázejí svátky a slavnosti od brzkého jara až do léta.

 

Vyprávění dešťové hole 27.2.
Mezigeneračního hudební podvečer s ukázkou nástrojů pro děti a zpíváním, které vzniklo ve spolupráci s OÚUSP8.


A T E L I É R
ZÁPIS 

pro děti od 6 do 12 let
více ZDE