Rok 2018

 

Bojovka na Novém Světě - 5.6. 2018
Poslední bojovka v letošním školním roce - tentokrát po stopách Kryštofa Kolumba - zdárně jsme našli i poklad.....

 

Příběh HRUSIC aneb HRUSICKÉ Ladění 26.-27.5. 2018
Jarní projek v Hrusicích.

 

PŘÍBĚHY PRAHY aneb TRADICE ČESKÉHO JARA 8.4.
Další z výprav za odhalováním minulosti - tentokrát nejen Prahy, ale českých zemí. Připoměly jsme si dávné tradice a zvyky, které v českých zemích provázejí svátky a slavnosti od brzkého jara až do léta.

 

Vyprávění dešťové hole 27.2.
Mezigeneračního hudební podvečer s ukázkou nástrojů pro děti a zpíváním, které vzniklo ve spolupráci s OÚUSP8.


,,HLAS KRAJINY"
 20. - 22. 7. 2018
Dobrodružná mise pro děti i dospělé.

Společná cesta krajinou, při které budeme objevovat její zákonitosti, vařit na ohni, spaní v přírodě i pod střechou.
 
Podrobnosti na e-mailu:
potichounku@seznam.cz