Spolupracujeme

ZŠ Mohylová

 ZŠ MOHYLOVÁ
 Základní škola rodinného typu pro 1. stupeň s důrazem na individuální přístup. Ve škole realizujeme několikátým rokem hudebně-vzdělávací programy pro 1.-5. třídy.

Přírodní škola logo

 Reálné gymnazium v Praze, které již dvacet let ve svém unikátním projektu doplňuje síť středních škol.

Zahrada pod
Ďáblickým hájem 

Komunitní zařízení realizující projekty v oblasti ochrany životního prostředí, tvorbě krajiny, kultivování městského prostředí a zachování kulturních památek a tradic.

ZŠ Sv. Voršily

Fakultní a církevní základní škola sv.Voršily v Praze 1, která úspěšně spojuje moderní přístupy ve výuce s odkazem křesťanství. Sdružení již několik let realizuje hudebně-vzdělávací pořady doplňující výuku Hv. Spolupráce se již rozvinula i v některé mezipředmětové projekty.               

Léčebna Bohnice Spirituální tým léčebny v Bohnicích, který od roku 2009 v léčebně pomáhá pacientům, jejich přátelům a rodinám vyrovnat se s onemocněním. Jeho cílem je také pomáhat k naplňování duchovních nebo existenciálních potřeb při hospitalizaci a zlepšovat tak atmosféru v areálu (více ZDE). Soubor ,,Hudba okamžiku" spolupracuje léčebnou a týmem při přípravě koncertů pro dospělé i dětské posluchače.
Bohnice žijí z.s. - bohnické komunitní centrum na statku Vraných, které má za cíl oživit místní komunitu a vytvářet prostor  pro setkávání lidí různých věkových skupin. Nabízí celou řadu aktivit i akcí.

Týnská škola

Týnská škola  je specializované vzdělávací a kulturní centrum historických umění. Navazuje na ideje středověké latinské Týnské školy, založené již ve 13. století.
Při škole od roku 1997 funguje soubor  Collegium Marianum. Pořádá také interpretační semináře a mezinárodní festival Letní slavnosti staré hudby v Praze.
Kppp Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna poskytuje služby dětem, mládeži, rodičům, pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání. 
První pražská kavárna, kde zákazníky obsluhují neslyšící. Přibližuje veřejnosti svět neslyšících, jejich kulturu a znakový jazyk. Klidné místo k setkávání.
 MC Cirkus Mateřské centrum Cirkus - Čakovice.
OÚSS Praha 8 Dům s pečovatelskou službou Praha8 Kobylisy. Spolupracujeme na zájmových aktivitách pro seniory.
 Česká škola v Kodani Česká škola pomáhá dětem v Kodani rozvíjet aktivní znalost českého jazyka a podporuje jejich zájem o historii a kulturu ČR. Snahou je, aby pro děti žijíci v bilingválním či multilingválním prostředí byl český jazyk přirozenou součástí života.
 Café Exil Příjemná literární kavárna v Praze Dejvicích, podporující umělecké aktivity.
 Bruncvík Chlapecký pěvecký sbor, který úspěšně zapojuje do svých projektů různé věkové kategorie žáků i studentů a podílí se i na oživení některých méně známých skladeb.  
 Farnost Kobylisy Salesiánská farnost podporující aktivity pro rodiny s dětmi podle preventivní pedagogiky Dona Bosca.