Audio mozaika

PEPÍK
(Camp Javornice 2015-hrají účastníci, txt: lidový, hud. O.Tichý)

OTEVÍRÁNÍ
soubor ,,Hudba okamžiku" (festival Babí léto 2014)SOLIS PRAEVIA (2. pol. 15. stol.) 
soubor ,,Hudba okamžiku"  (2011)Dětem pro radost

VAŠKU, VAŠKU
(hudba O. Tichý, text lid.)


KOVÁŘÍČEK
(hudba P.K. Tichá, text lid.)