O spolku

Jsme občanský spolek, který prostřednictvím hudebních a uměleckých projektů vytváří prostor pro rozvoj a růst dětí i dospělých. Projekty jsou zaměřené na konkrétní tvorbu a „dílo", které účastníci mohou spoluvytvářet. Projekty tvoří ucelenou mozaiku a naplňují náš koncept:

„UMĚNÍM K ŽIVOTU“
(více o našem konceptu ZDE)

Občanský spolek Potichounku vznikl v srpnu 2007 jako vyústění spolupráce lidí, které spojuje stejný cíl a umělecké zaměření.

Naše motto:
„Každému člověku je dáno nalézat a projevovat svou jedinečnost"
---

Náš tým:
Bc. Ondřej Tichý (předseda spolku)

VDH 8

koordinátor týmu
garant hudebních projektů, lektor hudebních workshopů
spoluautor hudebních pořadů VDH a Hudba v rodině
animátor hudebních podvečerů pro dospělé i mezigeneračních setkání
(osobní stránky: www.ondrejtichy.eu)

Mgr. Ing. Veronika Maříková (místopředsedkyně)

IMG_7629.JPG

garant výtvarných projektů
lektorka výtvarných kurzů a dílen
Autorka cyklu „Příběhy Staré Prahy
správa a tvorba webových stránek


Mgr. Pavla Karolína Tichá (místopředsedkyně)

Letní camp 2015-23

garant dětského klubu ART-UŽ
animátorka akcí klubu, víkendových a letních pobytů
spoluautorka pořadu VDH a Hudba v rodině
lektorka uměleckých projektů

MgA. Jiřina Dvořáková

IMG_7555.JPG

lektorka hudebních projektů a improvizačních dílen 

Tadeáš Tichý

fotoprocházka 12

aktualizace webových stránek
dokumentace akcí a tvorba propagačních materiálů


Marcela Konupčíková
vedení účetnictví


VÍCE O NÁS 

Bc. Ondřej Tichý
předseda spolku

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - specializace v pedagogice - sbormistrovství chrámové hudby. 

Multiinstrumentalista -  hra na flétnu, kytaru, djembe, rytmické nástroje, zpěv.

Autor písniček a skladeb pro děti. Účastník letních škol duchovní a staré hudby (Collegium pro arte antiqua,...), improvizačních dílen Jiřího Stivína, semináře Orffovy společnosti a dalších.
    Od roku 1991 se věnuje s krátkou přestávkou práci s dětmi a rodinami.
     Více jak 14 letá pedagogická praxe.
Lektorská činnost: 
sbormistr souboru ,,Hudba okamžiku", pořady a semináře ,,Hudba v rodině", programy muzikoterapie pro handicapované (workshopy pro romskou komunitu - Dobrá voda u Toužimi (spolupráce s o.s. Český západ 2007-2014); adventní instrumentální dílny - Týnská škola (2013-14), orchestrální dílna - letní festival staré hudby Piccoli (Praha 2014),  Kids euro festival Washington D.C. (USA 2013), adventní dílny - Česká škola v Kodani (Dánsko 2013).

Mgr. Pavla Tichá
místopředsedkyně

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací hudební výchova. Od roku 1996 – 2001 členka uměleckého sdružení Collegium pro arte antiqua Brno, účastnice letních kurzů staré hudby v Jindřichově Hradci, letní školy staré hudby ve Valticích, improvizačních dílen CAP-art  J. Stivína ve Všenorech, kurzů hudební výchovy Orffova institutu. Hráčka na kytaru, flétnu, djembe a jiné rytmické nástroje, zpěv.

     10 letá pedagogická praxe na ZŠ i na mimoškolních projektech, vedení hudebních a výtvarných kroužků a dílen (např.umělecká škola Modré nebe, jazyková škola Lingua nova, mateřská centra aj.) Spoluautorka a realizátorka hudebně-vzdělávacího projektu pro rodiče s dětmi Vyprávění dešťové hole, spoluautorka výtvarných a vzdělávacích workshopů pro rodiny ve spolku. Matka dvou dospívajících synů.

Mgr.,Ing.Veronika Maříková

místopředsedkyně

Absolventka studia pedagogiky a psychologie, závěrečná práce na téma "Adolescence a vrcholový sport". Účastník mnoha výtvarných kurzů, jež rovněž sama organizovala v podobě workshopů, především v období stráveném na mateřské dovolené. Věnuje se problematice sebevyjadřování prostřednictvím výtvarných technik, v rámci spolku (dříve sdružení) Potichounku lektorovala semináře malby na hedvábí a Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Na realizaci některých dalších projektů sdružení se podílí od roku 2005 ("Hudba v pohybu", "Zastavení v přírodě", apod.).

     Předešlé vzdělání absolvovala na stavební fakultě ČVUT.

MgA. Jiřina Dvořáková Marešová, Ph.D. 

       Vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Josefa Popelky a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Svá studia si rozšířila na Hochschule für Musik und Theater Hamburg a doktorským studiem na Hudební fakultě AMU v Praze. Zde také nyní pedagogicky působí. Od roku 2015 je také pedagogem na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

          Během svých studií se účastnila mnoha zahraničních mistrovských kurzů (Německo, Francie, Rakousko, Polsko).

Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (např. Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks…), je také vyhledávanou komorní hráčkou. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické varhany Čech a Moravy. V současné době se věnuje kromě interpretace staré hudby také volné varhanní improvizaci. Spolupracuje s výtvarníky a divadelními soubory.