ČLENSTVÍ

Jsme nezisková organizace, která financuje své aktivity díky členským příspěvkům a darům (viz sekce jak můžete pomoci).
Pokud se Vám naše činnost zalíbila, můžete se stát členem a podpořit tak její činnost:

základní členství
základní členský příspěvek mininálně 350Kč/rok,
 získáváte možnost dostávat pravidelné informace i možnost podílet se na základní činnosti spolku (vhodné pro dospělé i děti).


rozířené členství A:
základní a rozšířené členství (základní 350Kč/ kalendářní rok + 1.950Kč/pololetí)
vhodné zeména pro děti, které se chtějí účastnit programů pravidelně několikrát v měsíci - schůzky ateliéru, bojovky a nové výzvy

rozšířené členství B:
základní a rozšířené členství B (základní 350Kč/kalendářní rok + 850Kč/pololetí) 
vhodné pro děti i dospělé, kteří se účastní akcí nepravidelně např. 1x za měsíc - nepravidelná schůzka Ateliéru, hudební podvečer pro rodiny apod.

Pro členství prosíme vyplňte přihlášku ZDE a zaplaťte členský příspěvek na účet: 
č.ú.: 1979 888 339/0800
zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení + základní členství (+rozšířené členství A nebo B)
(Přihlášku je možné zaslat poštou nebo nascanovanou na naši adresu potichounku@seznam.cz)