Materiální pomoc

I drobná věc nebo pomůcka může pomáhat dál, v tuto chvíli nejvíce potřebujeme:

 • hudební nástroje, které nepoužíváte a můžete je věnovat nebo půjčit
 • stojany na noty, na kytaru, struny
 • papíry do tiskárny, barevné papíry, výtvarné potřeby, tonery do tiskárny
 • drobné dárky jako ceny pro účastníky akcí (např. puzzle, časopisy, hlavolamy, rolničky...)
 • mikrofony a stojany pro snímání nástrojů
 • notebook


Finanční pomoc
Finanční podporou umožňujete dlouhodobou udržitelnost a růst projektů pro děti, rodiny a další cílové skupiny. Děkujeme předem za akoukoli částku, kterou mžeme použít na materiál, nástroje, lektoty nebo pronájem. 

DARY - individuální dárci
J
akákoliv i malá částka, kterou se rozhodnete darovat, může být velkou pomocí v našich projektech. Můžete také darovat částku na nějakou konkrétní věc (hudební nástroj apod.) nebo konkrétní projekt. Již částku 1000Kč můžete navíc na základě naší darovací smlouvy uplatnit u svého zaměstnavatele ke snížení daňového základu.

Daňové úlevy dárce Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 15% ze základu daně.


DARY- firmy
Daňové úlevy dárce – právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

CO VÁM NABÍZÍME ZA VAŠI PODPORU?

 • Darovací smlouva - zašleme Vám darovací smlouvu nebo potvrzení o platbě na účet.
 • Odkaz ,,Podpořili nás" - rádi Vás uvedeme v odkazu na našich stránkách a budeme Vás informovat o tom, kde vaše peníze skutečně pomohly.

Bankovní spojení: 1979 888 339 / 0800 - účet vedený u České spořitelny

 

Služby

Vaše profesní zaměření, zázemí nebo vybavení nám může pomoci zkvalitnit naše služby a lépe naplnit poslání sdružení.

Pokud dokážete věnovat:

  • své prostory s úlevou nájmu - hledáme prostory ve kterých bychom mohli jednorázově realizovat některý z našich programů (např. hudební podvečer - prostor menší třídy, kavárna; pro víkendový pobyt - chata nebo chalupa).
  • své profesní služby (ekonomické, právní, grafické, IT …)
  • své vybavení a materiál (tisk, kopírování, propagační materiály, nahrávací služby, zapůjčení nahrávací techniky, nástrojů …..)
  • svou odbornou pomoc (logoped, psycholog, pediatr, ….)
  • bezplatná pomoc s hlídáním dětí na akcích pro dospělé
  • pomoc s dopravou