Náš koncept

Motto: ,,UMĚNÍM k ŽIVOTU“

řemeslo   

Co je cílem?

Vytvářet příležitosti pro to, aby děti i dospělí měli možnost vyrůstat a pohybovat se v motivujícím uměleckém prostředí, kde umění je přirozenou součástí života a pomáhá nám se svobodně a tvořivě projevovat.
Snažíme se oživovat některá místa v Praze a okolí a umožnit zejména dětem rozvíjet kreativitu a znalosti v reálném životě, objevovat poklady města,
historie a přírody.  

Umění vnímáme jako univerzální řeč, kterou nejen můžeme komunikovat, ale také skrze něj vyjadřovat to, co slovy často říci nelze (učí nás lépe rozumět sobě i druhým, zažívat tvůrčí potenciál skupiny, rozvíjet fantazii). 

Tvůrčí proces je krásná cesta, kterou můžeme podnikat každý den a je připravena pro každého bez rozdílu věku.

Záleží jen na nás, zda se na tuto cestu vydáme a využijeme neuvěřitelného bohatství umění k tomu, abychom se stávali lepšími lidmi.        

Konkrétní podoba konceptu :

 • PROSTOR – formou uměleckých projektů oživujeme konkrétní místa, dětem i dospělým zprostředkováváme zkušenost s performací vytvořeného díla i radost ze společného tvůrčího procesu. Propojujeme hudbu, výtvarno, řemeslo, divadlo a multimédia.
 • OTEVŘENOST - jsme otevřeni každému bez rozdílu věku a předchozích zkušeností, pomáháme účastníkům najít jejich individuální cestu – zohledňujeme tempo, způsob, formu…, nejsme vázáni žádnými osnovami
 • ZKUŠENOST - předáváme druhým vlastní zkušenost v podobě vedení nejrůznějších projektů a dílen, workshopů, účastníci se stávají našimi partnery a spolutvůrci, učíme se vzájemně.
 • SPOLUPRÁCE - koncept vzniká ve spolupráci s dalšími pedagogy, umělci, specialisty. Lektoři se pravidelně účastní skupinové supervize.

      
       KoncertProRadost2008  

  Je nám radostí mít možnost pro tyto hodnoty vytvářet prostor.
  Ondřej Tichý, Pavla Karolína Tichá , Veronika Maříková a Jiřina Dvořáková.