Rok 2014

advent 2014

Hudební střípky v adventu 6.12. 2014
V hudebním zastavení se rozezněl prostor kostela sv. Klimenta skladbičkami z období středověku, renesance...Vystopili účastníci hudebních dílen Týnské školy pro děti a soubor Hudba okamžiku. Akce vznikla za laskavé podpory farního sboru Českobratrské církve evangelické.

 Martin2014

Bojovka ,,O přízeň sv. Martina" 9.11. 2014
Rozdělené skupiny vyrážely se svým vedoucím na dobrodružnou cestu. Děti musely odhalit umístění stroje času. Cestou hledaly tajemně skryté úkoly, které jim udávaly směr jejich trasy. Nakonec se každému zdařilo řádně dojít na určené místo, obdivovat sestavený stroj času a setkat se se sv. Martinem.

 Hudbavrodině22092014 

HUDBA V RODINĚ 22.9. 2014
Hraní v rodině pokračuje letos pravidelně na barokním statku Praze-Bohnice

 soubor 

SOUBOR ,,Hudba okamžiku"
Noc kostelů 23.5. 2014 - kostel sv. Karla Boromejského Pod Petřínem
Festival ,,Babí léto" 13.9.2014 - kostel sv. Václava Bohnice

Javornice - léto 2014  Letní camp JAVORNICE  2014

více

Pražské mosty - 8.3.2014 PŘÍBĚHY STARÉ PRAHY aneb ,, ...dva břehy může spojit most", 8.3. 2014

více

Koncert pro radost, 15.2.2014 

Vyprávění dešťové hole - Koncert pro radost, 15.2. 2014

více

 Kreslení pravou mozkovou hemisférou  

Kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou, 8.-9.2. 2014

více