Workshop ,,Znějící obrazy" - Clam-Gallasův palác

8.5.2013

Mimořádný tvůrčí workshop propojující výtvarná díla výstavy ,,V umění volnost" a hudby, který vznikal na místě mezi jednotlivými obrazy za pomoci účastníků. Zažili jsme zajímavou netradiční příležitost setkání dětí, umělců i dospělých při společném hledání harmonie tvarů a znělých tónů.

zpět


,,HLAS KRAJINY"
 20. - 22. 7. 2018
Dobrodružná mise pro děti i dospělé.

Společná cesta krajinou, při které budeme objevovat její zákonitosti, vařit na ohni, spaní v přírodě i pod střechou.
 
Podrobnosti na e-mailu:
potichounku@seznam.cz