Workshop ,,Znějící obrazy" - Clam-Gallasův palác

8.5.2013

Mimořádný tvůrčí workshop propojující výtvarná díla výstavy ,,V umění volnost" a hudby, který vznikal na místě mezi jednotlivými obrazy za pomoci účastníků. Zažili jsme zajímavou netradiční příležitost setkání dětí, umělců i dospělých při společném hledání harmonie tvarů a znělých tónů.

zpět