Svatováclavské zastavení - 27.9.2013

Mimořádná prohlídka varhan Týnského chrámu spojená s poslechem a zpěvem. Akce vznikla ve spolupráci s Týnskou školou. Prohlídku vedl Dr. Jan Baťa a regenschori Bohuslav Korejs.

zpět