Dětský klub ARTUŽ

Jedná se o skupinu dětí různého věku (6 - 14 let), pro které připravujeme víkendové nebo odpolední aktivity v průběhu celého roku.
Děti mohou přijít jednorázově nebo si plnit celoroční stezku.

     

Konkrétně jsou to:
výlety do okolí Prahy na zajímavá místa, bojovky ve městě a klubové akce - deskové a společenské hry v klubovně, rukodělné dílny a tematicky zaměřené procházky.  

Věříme, že je to jedna z cest jak vytvořit prostor pro témata a dovednosti, na které není ve škole čas.

Nescházíme se pravidelně každý týden, intenzita účasti na akcích je na každém členovi.

Zájemci, kteří chodí na akce pravidelně a plní si nějakou ze stezek
(Světlonoš, Ctnosti, Alchymista) 
mohou na základě získaných ,,atributů" vyrazit na speciální výpravu.


 Přežít sám 5 Přežít v přírodě 27
 

Co se v klubu můžeš naučit?

 • používat znalosti a dovednosti ze školy v každodenním životě
 • být aktivní v poznávání (umět se orientovat v místě a lokalitě, historii, rozvíjet lépe svoje smysly...)
 • pomáhat druhým a komunikovat s nimi 
   
  Konkrétní akce klubu naleznete v kalendáři se symbolem lístku ,," .
  Na akcích se na Vás bude těšit
  Pavla a Ondra.
  (ukázky akcí z minulých let nalezneš ZDE)

Jak se přihlásit ?

Zájemci se mohou hlásit na email: potichounku@seznam.cz,
obdrží přihlášku, kterou vyplní a přinesou na první akci.
Přihláška je také ke stažení ZDE.

Členský příspěvek a členství:

Základní: min. 350Kč na rok 
– určeno těm dětem, které budou docházet na akce nepravidelně, členové jsou informováni o akcích a mají přednostní právo se jich účastnit, ceny akcí mají za klubové, tj. nižší ceny.


Platbu členského příspěvku prosíme na účet: 
č.ú.: 1979 888 339/0800
(zpráva pro příjemce: členský příspěvek jméno a příjmení)